Firma EKO - Partner S.C. powstała na początku 2007 roku. Świadczy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania dokumentacji i wniosków dla przedsiębiorców, które są niezbędne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
       W sposób kompleksowy obsługujemy podmioty gospodarcze w zakresie związanym z wymaganiami przepisów ochrony środowiska.
       Wszyscy nasi pracownicy posiadają gruntowne wykształcenie w tej dziedzinie oraz wieloletnią praktykę zawodową.

       Nasza firma wykonuje dokumentacje niezbędne do uzyskania przez podmioty gospodarcze:

 • pozwoleń wodno-prawnych,
 • pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • pozwoleń w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • pozwoleń w zakresie demontażu pojazdów,
 • pozwoleń zintegrowanych,
 • przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji w zakresie środowiskowych uwarunkowań inwestycji,
 • pomagamy przy wypełnianianiu wniosków w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

       W ramach stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska:

 • informujemy zakład o zmianach zachodzących w przepisach,
 • sprawujemy nadzór nad ewidencją odpadów,
 • przygotowujemy zbiorcze zestawienia danych o odpadach,
 • przygotowujemy informacje oraz naliczamy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska,
 • przygotowujemy informacje i naliczamy opłaty produktowe,
 • przygotowujemy sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • przygotowujemy sprawozdania w zakresie demontażu pojazdów,
 • przygotowujemy wnioski do NFOŚ w zakresie demontażu pojazdów,
 • przygotowujemy raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • organizujemy szkolenia w zakresie ochrony środowiska.